Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners voor u beschikbaar

Speciaal opgeleide vrijwillige ouderenadviseurs zijn de Clientondersteuners in Drimmelen. Deze speciale cursus hebben zij gevolgd bij de VBOB en afgerond (Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant).  Zij zijn officieel beschikbaar om mensen te ondersteunen die een aanvraag doen voor een Wmo-voorziening bij de gemeente of een herindicatie krijgen.

Bent u van plan om een Wmo-aanvraag te gaan doen of staat er een keukentafelgesprek gepland voor een herindicatie en heeft u daar ondersteuning bij nodig, neemt u dan s.v.p. contact op met SWO, vandaar uit wordt één van onze cliëntondersteuners aan u gekoppeld. 

Hoe gaat dit verder in zijn werk:

* De cliëntondersteuner komt met u kennismaken zodat hij/zij zich een beeld kan vormen van uw situatie en uw hulpvraag. 

* De cliëntondersteuner zal aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek met de gemeente, om u te ondersteunen en uw belangen te behartigen.

* Na een paar weken ontvangt u van de gemeente een brief met daarin het besluit of uw aanvraag is goed- of afgekeurd of dat uw huidige voorziening blijft gehandhaafd of wordt aangepast. Tevens wordt een verslag van het keukentafelgesprek bijgevoegd.  Mocht u het niet eens zijn met het besluit dan kunt u opnieuw contact opnemen met de cliëntondersteuner.

* Hierna komt de cliëntondersteuner opnieuw bij u langs om de brief en het verslag met u te bespreken en indien gewenst bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de gemeente.  

Mocht u nog vragen hebben of een beroep willen doen op cliëntondersteuning neem dan contact op met SWO T 0162 - 45 18 94.