advies en ondersteuning

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners voor u beschikbaar

Speciaal opgeleide vrijwillige ouderenadviseurs zijn de Clientondersteuners in Drimmelen. Deze speciale cursus hebben zij gevolgd bij de VBOB en afgerond (Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant).  Zij zijn officieel beschikbaar om mensen te ondersteunen die een aanvraag doen voor een Wmo-voorziening bij de gemeente of een herindicatie krijgen.