mantelzorg

Cursus omgaan met Dementie

Deze cursus start op 18 februari 2016 is verdeeld over 5 bijeenkomsten.

Doel van de Cursus

Het doel van de cursus omgaan met dementie is het geven van informatie over de aard, de gevolgen en de   problemen die de omgang met een dementerende met zich mee kunnen brengen.

In de cursus wordt ruim tijd besteed aan het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.

Dit alles onder deskundige leiding.

 

Wie kunnen deelnemen?