Vrijwilligerspanel SWO

Wat is het vrijwilligerspanel van SWO:

Het SWO vrijwilligers panel is een informeel “inspraak” orgaan van de SWO organisatie.

Het panel adviseert Bestuur en Directie gevraagd en ongevraagd over de invulling van het vrijwilligers beleid en aanverwante relevante thema’s. Deze thema’s worden zowel door SWO en door het panel op de agenda gezet. De bijeenkomsten zijn circa een keer per kwartaal.

De leden zijn zelf vrijwilliger in een of meerdere aandachtsgebieden van SWO. Vanzelfsprekend blijft het werkoverleg binnen die aandachtsgebieden ongewijzigd gehandhaafd.

Het is voor de panelleden een prettige uitdaging om daar positief kritisch naar te kijken en open met de professionals over te discussiëren.

Wij denken mee met thema’s die door SWO en/of door het panel aangedragen worden. Het panel zorgt ervoor dat het bespreken van relevante en belangrijke thema’s gekanaliseerd wordt.  Hierdoor zien wij een kwaliteitsborging van de participatie van de vrijwilliger binnen de organisatie SWO.  Dit sluit andere meedenk mechanismes niet uit. Zoals ander werk- overleggroepen en individuele gesprekken.

Voorbeelden van onderwerpen die besproken zijn:  Strategisch beleid SWO, Werkplan SWO, Privacy reglement/AVG, Samenvatting gesprekken met alle vrijwilligers, Werken met VOG, bereiken van de doelgroep, onderzoek cliënttevredenheid.

Wij kunnen vrijwilligers van SWO vertegenwoordigen. Wilt u iets vragen of bespreken met het panel, dan kunt u contact opnemen met een van ons.

De panelleden van SWO zijn:

Tianah Auener:  email bmcauener@simpc.nl

Joke Haaze

Jan de Laat: telefoon 0162 585518, email jpm_delaat@hotmail.com

Meriam van Pelt: telefoon 06 11432611, email meriamvanpelt@hotmail.com

Jan Willem van der Velden: telefoon 0162 683291, email jwvdvelden@planet.nl
Aandachtsgebied:  “project matige aanpak Wonen met Gemak”

Ton Verwijmeren: email ton.verwijmeren@hetnet.nl

Rien Vos: telefoon 06 33041615, email rienvos1944@live.nl